Сиз Россияга келдингизми? Кейин нима?

24.11.2020 Сиз Россияга келдингизми? Кейин нима? Аввало,сиз миграция регистрида руйхатдан утишингиз керак,яъни яшаш жойдан руйхатдан утишингиз керак. Бунда Узбекистон фукаролари учун 7 кун бор. Тожикистон фукаролари учун 15 кун бор. Киргизистон фукаролари учун бу муддат 30 кун. Шундан сунг,сиз иш топишингиз мумкин.Бунинг учун Тожикистон ва Узбекистон фукаролари Россия Федерацияси Ички Ишлар Вазирлиги Бош бошкармасининг Миграция булимида ёки давлат хизматларини курсатиш марказида патент олишлари керак.Бу келган кундан бошлаб 30 кун давом этади. Киргизистон Республикаси фукароларига патент керак эмас,улар дархол мехнат шартномаларини тузишлари мумкин. Эслатиб утамиз,виза олмасдан мамлакатга келган чет Эл фукаролари учун Россияда вактинча булиш муддати хар 180 кун давомида жаъми 90 кундан ошмаслиги керак.
Барча янгиликлар

Қуйидагиларни ҳам ўқинг

 Галаба байрамингиз билан!
09.05.2022
Галаба байрамингиз билан!
Батафсил
Азиз дустлар!
02.05.2022
Азиз дустлар!
Батафсил
Тинчлик, мехнат, май #БАЙБОЛ!
01.05.2022
Тинчлик, мехнат, май #БАЙБОЛ!
Батафсил
ЯҚИН ОРАДА ИЖАРА УЧУН ТЎЛАШИНГИЗ КЕРАКМИ? БАЙБОЛ ЁРДАМ БЕРАДИ?
29.03.2022
ЯҚИН ОРАДА ИЖАРА УЧУН ТЎЛАШИНГИЗ КЕРАКМИ? БАЙБОЛ ЁРДАМ БЕРАДИ?
Батафсил
/
LiveInternet counter