8 (800) 550-57-57
Хар куни соат 9:00-21:00 гача Россия буйича бепул кунгирок
Сиз Россияга келдингизми? Кейин нима?
24.11.2020

Сиз Россияга келдингизми? Кейин нима?

Аввало,сиз миграция регистрида руйхатдан утишингиз керак,яъни яшаш жойдан руйхатдан утишингиз керак. Бунда Узбекистон фукаролари учун 7 кун бор. Тожикистон фукаролари учун 15 кун бор. Киргизистон фукаролари учун бу муддат 30 кун. Шундан сунг,сиз иш топишингиз мумкин.Бунинг учун Тожикистон ва Узбекистон фукаролари Россия Федерацияси Ички Ишлар Вазирлиги Бош бошкармасининг Миграция булимида ёки давлат хизматларини курсатиш марказида патент олишлари керак.Бу келган кундан бошлаб 30 кун давом этади. Киргизистон Республикаси фукароларига патент керак эмас,улар дархол мехнат шартномаларини тузишлари мумкин. Эслатиб утамиз,виза олмасдан мамлакатга келган чет Эл фукаролари учун Россияда вактинча булиш муддати хар 180 кун давомида жаъми 90 кундан ошмаслиги керак. Барча янгиликлар

Бошқа янгиликлар

ИДОРАЛАРНИНГ ЯНГИ ЙИЛ БАЙРАМЛАРИ ВАҚТИДА ИШЛАШИ 23.12.2021

ИДОРАЛАРНИНГ ЯНГИ ЙИЛ БАЙРАМЛАРИ ВАҚТИДА ИШЛАШИ

Дўстлар, Янги йил байрамлари туфайли, Байболнинг барча идоралари 2021 йил 31 де ...

БИЛЕТ УЧУН ОРТИҚЧА ТЎЛАМАСДАН БАЙРАМЛАРГА УЙГА ЖЎНАШ! 22.12.2021

БИЛЕТ УЧУН ОРТИҚЧА ТЎЛАМАСДАН БАЙРАМЛАРГА УЙГА ЖЎН ...

Билет учун ортиқча тўламасдан баймаларга уйга жўнаш! Ҳаммаси оддий!

КЕЛАЁТГАН ЙИЛ БИЗГА НИМАЛАРНИ ҲОЗИРЛАМОҚДА 22.12.2021

КЕЛАЁТГАН ЙИЛ БИЗГА НИМАЛАРНИ ҲОЗИРЛАМОҚДА

Келаётган йил бизга нималарни ҳозирламоқда...

LiveInternet counter