Насыя төлөө Акчаны алуу

Патент

Эгер сиз патентти же башка уруксат берүүчү документтерди тариздешиңиз керек болсо жана аларды алууга кеткен чыгымдарды төлөөгө акчаңыз жок болсо, анда биздин "Патент"насыясы сизге ылайыктуу болот.

Патент
Зайым “Патент”

Карта же накталай акча менен, күрөөсүз жана кепилдиксиз

15000 ₽ 40000 ₽
айлар
6 айлар 12 айлар
0 ₽ Ай сайын төлөм

Расчет предварительный и не является публичной офертой. Условия, определяющие полную стоимость займа: от 0,264% до 0,8% в день (от 95% до 292% годовых).

Форманы толтуруу жана "арыз жөнөтүү" баскычын басуу менен, мен насыяга арызды карап чыгуу максатында жеке маалыматтарымды иштеп чыгуу шарттарына макулмун.

Насыя алуу шарты:

  • Насыянын мөөнөтү — 6 айдан 12 айга чейин
  • Насыянын суммасы — 15 000ден 40 000 руб чейин
  • Күрөө жана кепилдик жок

Насыя берүү формасы:

  • Карталарынан которуу жолу менен
  • Накталай

Негизги документтердин тизмеси:

  • Паспорт
  • Каттоо
  • Мурда таризделген патент (бар болсо)
  • Россияга кирүү датасы 14 күндөн ашпаган миграциялык карта (Эгер жаңы патент таризделсе )
  • Справка о доходах

*Компаниянын кызматкерлери насыя алуу үчүн кайрылууда Россиянын аймагында болуу мыйзамдуулугун жана төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган кошумча документтерди сурашы мүмкүн.

**Насыя өнүмдөрү жөнүндө маалымат жалпы мүнөзгө ээ жана насыя алуу үчүн кайрылууда карыз алуучунун конкреттүү жагдайларын эске албайт. Насыянын толук наркын аныктоочу шарттар күнүнө 0,264%дан 0,8%га чейин (жылына 95%дан 292%га чейин)