Насыя төлөө Акчаны алуу

Кайтарым байланыш

Тейлөө учурунда кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болсо же биздин ишибиз боюнча сунуштарыңыз болсо, бизге жазыңыз. Биз сиз менен сөзсүз байланышып, бардык маселелерди чечебиз. Эч бир кайрылуу жоопсуз калбайт.

Кайтарым байланыш Байбол
Файл тандалган жок

Кайрылууну, даттанууну, иш боюнча пикириңизди же ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды сизге ыңгайлуу жол менен жөнөтө аласыз:

Төмөнкү телефон аркылуу оозеки кайрылуу калтырыңыз: 8 (800) 550 57 57

www.baibol.ru расмий сайтындагы баарлашууну колдонуу менен даттанууну камтыган электрондук кайрылуу жөнөтүү

Даттанууну камтыган электрондук кайрылууну info@baibol.ru даректерине жөнөтүңүз

Социалдык тармактарда даттанууну камтыган кайрылуу жөнөтүү;

Кол коюлган кайрылууну кеңсеге жеке өзү же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн ишеним каты бар өкүл аркылуу жазуу жүзүндө кайрылуу жөнөтүү;

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну почта аркылуу буйрутмалык кат аркылуу алгандыгы жөнүндө билдирме менен же жөнөкөй почта аркылуу жөнөтүү;

Кат жүзүндө келип түшкөн кайрылууларга жооп берүүнүн мөөнөтү катталган күндөн тартып 12 жумушчу күндү түзөт

Ишкана кайрылууга жоопту келишим түзүүдө Зайымчы тарабынан Ишканага берилген дарекке же кайрылуунун текстинде түздөн-түз Зайымчы көрсөткөн дарекке жөнөтөт. Кардар кайрылууда өзү көрсөткөн электрондук почтанын дарегине жооп суроого укуктуу.

Эгерде Зайымчыга кошумча жетишпеген документтерди берүү зарыл болсо, мындай суроо-талап кардарга 12 жумушчу күндүн ичинде жөнөтүлөт. Эгерде Зайымчы суралган документтерди берсе, кардардын суроо-талабына жооп берүү мөөнөтү суралган документтер берилген күндөн тартып 5 жумушчу күндү түзөт.

Каржылык кызмат көрсөтүүлөрдү алуучулар тарабынан арыздарды жөнөтүү ыкмалары жана даректери жөнүндө маалымат, анын ичинде “МжӨ” ӨЖУсуна, Орусия Банкына жана Орусия Федерациясынын ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө арыздарды жөнөтүү мүмкүнчүлүгү.

Кызыкдар жак мыйзамда белгиленген тартипте арыз, кайрылуу, даттануу менен "Байбол" МКК ЖЧКсына, "Микрокаржылоо жана Өнүгүү" ("МжӨ" ӨЖУ) микрокаржы уюмдардын өзүн-өзү жөнгө салуучу уюму, Орусия Федерациясынын Борбордук банкына, Орусия Федерациясынын ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылууга укуктуу.

  Кайрылууларды кабыл алуу даректери жөнүндө маалымат:
 • "Байбол" МКК ЖЧК
  • Юридикалык жана почталык дареги: 194100, Санкт-Петербург ш., Литовская көч., 4-үй, лит. А, 301-кеңсе
  • E-mail: info@baibol.ru, feedback@baibol.ru
  • Тел.: 8 (800) 550 57 57
 • "Микрокаржылоо жана Өнүгүү" ("МжӨ" ӨЖУ) микрокаржы уюмдардын өзүн-өзү жөнгө салуучу уюму
  • Юридикалык жана почталык дареги: 107078, Москва ш., Орликов пер., 5-үй, 2-кур., 1-подъезд, 5-кабат, кеңселер 538, 540
  • E-mail: info@npmir.ru
  • Тел.: 8 (495) 258-8705, 8 (495) 258-8709
 • Орусия Федерациясынын Борбордук банкынын түндүк-батыш башкы башкармалыгы
  • Юридикалык жана почталык дареги: 191038, Санкт-Петербург ш., Фонтанка дарыясынын жээги, 68-үй
  • E-mail: 40media@cbr.ru
  • Тел.: 8 (812) 320-36-75, факс 571-70-60
 • Орусия Федерациясынын Борбордук банкы
  • Юридикалык жана почталык дареги: 107031, Москва ш., Неглинная көч., 12
  • Сайт: www.cbr.ru
  • Тел.: 8 (800) 250-40-72 (Орусиянын аймактарынан акысыз чалуулар үчүн)
  • Факс: 8 (495) 621-64-65, 8 (495) 621-62-88
 • Орусия Федерациясынын ыйгарым укуктуу каржы өкүлү
  • Юридикалык жана почталык дареги: 119017, Москва ш., Старомонетный пер., 3-үй, алуучу АНО "СОДФУ" (АКэУ "ЫКӨИКК")
  • Сайт: https://finombudsman.ru/
  • Тел.: 8 (800) 200-00-10 (Орусиянын аймактарынан акысыз чалуулар үчүн)

Ыйгарым укуктуу каржы өкүлү суммасы 500 000 рублден ашпаган керектөөчүнүн мүлктүк талаптарын карайт. Керектөөчүнүн ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылуусу ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнүн расмий сайтындагы жеке кабинет аркылуу электрондук түрдө же жазуу жүзүндө жөнөтүлүшү мүмкүн. Керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кабыл алуу жана кароо ыйгарым укуктуу каржы өкүлү тарабынан акысыз жүргүзүлөт.

Керектөөчү арызды ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө жөнөтөрдөн мурун микрокаржы уюмуна арыз - доо менен кайрылууга тийиш. Бул доо тартиби Мыйзамдын 16-беренесинде белгиленген жана керектөөчүлөр үчүн милдеттүү болуп саналат.

  Ыйгарым укуктуу карж өкүлүнө арыз жөнөтүүдө төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш:
 • Микрокаржы уюмуна арыз-доонун көчүрмөсү
 • Арыз-доого карата микрокаржы уюмунун жообунун көчүрмөсү (бар болсо)
 • Микрокаржы уюму менен келишимдин көчүрмөсү
 • Талаш-тартыштын маңызы боюнча башка документтердин көчүрмөлөрү

Ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылууну жөнөтүү тартиби жөнүндө толук маалыматты ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнүн расмий сайтынан тапса болот: https://finombudsman.ru/.

  Кардардын кайрылуусунун мазмунуна талаптар жана сунуштар:
 • Кардардын аты-жөнү;
 • Зайымдык келишимди түзүүдө кардар көрсөткөн дарек (почталык же электрондук) же зайымдык келишимдин шарттарына ылайык жеке маалыматтарын өзгөртүү үчүн кардар көрсөткөн дарек же жеке ишкердик жөнүндө ишкананын ички документине ылайык. маалыматтар;
 • Кардар менен "Байбол" МКК ЖЧКсынын ортосунда түзүлгөн келишимдин номери;
 • Талаптардын маңызын жана айтылган арыздар негиз болгон чыныгы жагдайларды баяндоо;
 • Арызда көрсөтүлгөн талаптарды жана жагдайларды тастыктаган далилдер;
 • Иш-аракети (аракетсиздиги) даттанылып жаткан органдын аты-жөнү, кызмат орду, "Байбол" МКК ЖЧК кызматкеринин аты-жөнү;
 • Зайымчы билдирүү зарыл деп эсептеген башка маалыматтар;
 • Кайрылууда көрсөтүлгөн жагдайларды тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
 • Зайымчынын/кардардын же анын өкүлүнүн колу;
 • Кайрылууда уят же кемсинткен сөздөр, "Байбол" МКК ЖЧКсынын мүлкүнө, "Байбол" МКК ЖЧКсынын кызматкерлеринин, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө, өмүрүнө жана (же) ден соолугуна карата коркутуулар болбошу керек;
 • Жазуу жүзүндөгү кайрылуунун тексти окууга ылайыктуу болушу керек;
 • Кайрылууда зайымчыга мурда маңызы боюнча жазуу жүзүндө жооп берилген суроолор камтылбашы керек.