8 (800) 550-57-57
Күн сайын 9:00дөн 21:00гө чейин Россия боюнча акысыз чалуу

ДАТТАНУУ, КАЙРЫЛУУ ЖЕ СУНУШ ЖӨНӨТҮҮ

Ишмердүүлүктү жакшыртуу боюнча сизге ыңгайлуу болгон, төмөндө көрсөтүлгөн ыкмалар аркылуу кайрылуу, даттануу, жумуш тууралуу пикир же сунуш жөнөтө аласыз:

 • 8 (800) 550-57-57 телефону аркылуу оозеки кайрылууну калтыра аласыз;
 • Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кадимки почта менен же тапшырылганы тастыкталган билдирүүсү бар буюртма менен жөнөтүү аркылуу почтадан жөнөтө аласыз;
 • Кол коюлган кайрылууну жеке өткөрүп берүү жолу менен кеңсеге же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каты бар өкүл аркылуу жазуу жүзүндөгү кайрылууну жөнөтө аласыз;
 • www.baibol.ru расмий сайтындагы чатты колдонуп, даттануу камтылган электрондук кайрылууну жөнөтө аласыз;
 • Социалдык тармактарда даттануу камтылган кайрылууну жөнөтө аласыз;
 • info@baibol.ru, feedback@baibol.ru электрондук почтасына даттануу камтылган электрондук кайрылууну жөнөтө аласыз
Файлды тиркөө
Файл тандалган эмес

Мен ушуну менен көрсөтүлгөн маалыматтардын менин жеке маалыматтарым экендигин тастыктайм жана МКК “Байбол” ЖЧКга (мындан ары – МКК) “Даттануу, кайрылуу же сунуш калтыруу” деген кайрылууда төмөндөгү мен көрсөткөн, фамилиясы, аты, атасынын аты, байланыш телефону, электрондук почта дареги, башка маалыматтар камтылган арызда көрсөтүлгөн менин жеке маалыматтарымды иштеп чыгууга макулдугумду берем.

Менин кайрылуумдагы маалыматты алуу максатында ушул макулдук берилип жатат.

Жеке маалыматтар төмөнкүдөй жолдор менен иштелип чыгышы мүмкүн: автоматташкан каражаттардын жардамы менен же автоматташтырууну колдонбостон, анын ичинде менин жеке маалыматтарымды чогултуу, жазуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңылоо, өзгөртүү), алуу, колдонуу, жеке жоопкерсиздик, тосмолоо, алып салуу, жок кылуу.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча “Байбол” МКК ЖЧКсынын Саясаты менен төмөнкү шилтеме аркылуу таанышып чыксаңыз болот

Жазуу жүзүндө келип түшкөн кайрылууга жооп берүү мөөнөтү катталган күндөн тартып 12 жумуш күнүн түзөт.

Компания кайрылуу боюнча жоопту келишимди түзүүдө Компаниянын Карыз алуучусу көрсөткөн дарекке же кайрылуу болгон катка Карыз алуучу тарабынан көрсөтүлгөн дарекке түздөн-түз жиберет. Кардар кайрылуусунда ал көрсөткөн электрондук почта дарегине жоопту жөнөтүүнү суранууга укуктуу.

Эгерде Карыз алуучу тарабынан жетишпеген кошумча документтер берилиши керек болсо, анда мындай суроо-талап кардарга 12 жумушчу күндүн ичинде жөнөтүлөт. Эгерде Карыз алуучу тарабынан суралган документтер берилсе, кардардын суроо-талабына жооп берүү мөөнөтү суралган документтер берилген күндөн тартып 5 жумушчу күндү түзөт.

Финансылык кызматтарды алуучулардын кайрылууларды жөнөтүү ыкмалары жана даректери жөнүндө, анын ичинде “МжӨ” (“МиР”) ӨЖУга, Россия Банкына жана Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылууларды жөнөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат.

Кызыкдар жак мыйзамда белгиленген тартипте МКК “Байбол” ЖЧКсына, “МжӨ” Микрокаржы уюмдардын өзүн-өзү жөнгө салуучу уюмуна, Россия Федерациясынын Борбордук банкына, Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө арыз, даттануу, даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Кайрылуу жөнөтүүнүн даректери тууралуу маалымат:

МКК “Байбол” ЖЧКсы
 • Юридикалык жана почта дареги: 194100, Санкт-Петербург ш., Литовская көч., 4-үй, лит. А, 301-кеңсе
 • E-mail: info@baibol.ru, feedback@baibol.ru
 • Тел.: 8 (800) 550 57 57
“Микрокаржылоо жана Өнүгүү” (“МжӨ” ӨЖУ) микрокаржы уюмдардын өзүн-өзү жөнгө салуучу уюму
 • Юридикалык жана почта дареги: 107078, Москва ш., Орликов пер., 5-үй, 2-кур., 1-подъезд, 5-кабат, кеңселер 538, 540
 • E-mail: info@npmir.ru
 • Тел.: 8 (495) 258-8705, 8 (495) 258-8709
Россия Федерациясынын Борбордук банкынын түндүк-батыш башкы башкармалыгы
 • Юридикалык жана почта дареги: 191038, Санкт-Петербург ш., Фонтанка дарыясынын жээги, 68-үй
 • E-mail: 40media@cbr.ru
 • Тел.: 8 (812) 320-36-75, факсы 571-70-60
Россия Федерациясынын Борбордук банкы
 • Юридикалык жана почта дареги: 107031, Москва ш., Неглинная көч., 12
 • Сайты: www.cbr.ru
 • Тел.: 8 (800) 250-40-72 (Россиянын аймактарынан акысыз чалуулар үчүн)
 • Факсы: 8 (495) 621-64-65, 8 (495) 621-62-88
Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу каржы өкүлү
 • Юридикалык жана почта дареги: 119017, Москва ш., Старомонетный пер., 3-үй, алуучу АКэУ "ЫКӨИКК" (АНО «СОДФУ»)
 • Сайты: https://finombudsman.ru/
 • ел.: 8 (800) 200-00-10 (Россиянын аймактарынан акысыз чалуулар үчүн)

Ыйгарым укуктуу каржы өкүлү керектөөчүнүн өлчөмү 500 000 рублдан ашпаган, мүлктүк талаптарын карап чыгат. Ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө керектөөчүнүн кайрылуусу электрондук түрдө ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнүн расмий сайтындагы жеке кабинет аркылуу же жазуу жүзүндө жөнөтүлүшү мүмкүн. Керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кабыл алуу жана карап чыгуу ыйгарым укуктуу каржы өкүлү тарабынан акысыз жүргүзүлөт.

Ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылуу жөнөтүүдөн мурун, керектөөчү арызы, даттануу арызы менен микрокаржы уюмуна кайрылышы керек. Ушул доо-талабынын тартиби Мыйзамдын 16-беренесинде белгиленген жана керектөөчүлөр үчүн милдеттүү болуп саналат.

Ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылуу жөнөтүүдө төмөнкүдөй документтер тиркелиши керек:

 • МФУга берилген арыз-талаптын көчүрмөсү
 • МФУнун арыз-талапка берген жообунун көчүрмөсү (эгер бар болсо)
 • МФУ менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү
 • Талаштын негизи боюнча башка документтердин көчүрмөлөрү

Ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылуу жөнөтүүнүн тартиби жөнүндө толук маалыматты ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнүн расмий сайтынан тааныша аласыздар: https://finombudsman.ru/.

Ыйгарым укуктуу каржы өкүлүнө кайрылууларды жөнөтүү үчүн каржы кызматтарын керектөөчүлөрдүн укугу жөнүндө маалыматЫйгарым укуктуу каржы өкүлү тарабынан талаштардын жөнгө салынышы (брошюраны жүктөө)

Кардардын кайрылуусунун мазмунуна талаптар жана сунуштар:

 • Кардардын ФААсы;
 • Зайым келишимин түзүүдө кардар тарабынан берилген (почта же электрондук) дарек же зайым келишиминин шарттарына ылайык же жеке маалыматтар жөнүндө компаниянын ички документине ылайык жеке маалыматтарды өзгөртүү тартибинде кардар тарабынан билдирилген дарек;
 • Кардар менен МКК “Байбол” ЖЧКнын ортосунда түзүлгөн келишимдин номуру;
 • Билдирилген талаптарга негизделген фактылык жагдайлардын жана талаптардын маңызын баяндоо;
 • Арызда баяндалган талаптарды жана жагдайларды тастыктаган далилдер;
 • Аракеттерине (аракетсиздигине) даттанылчу МКК “Байбол” ЖЧКсынын кызматкеринин ФААсы, кызматы,органдын аталышы;
 • Карыз алуучу билдирилиши зарыл деп эсептеген башка маалыматтар;
 • Кайрылууда баяндалган жагдайларды тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
 • Карыз алуучунун/кардардын же анын өкүлүнүн колу;
 • Кайрылууда МКК “Байбол” ЖЧКнын мүлкүнө, МКК “Байбол” ЖЧКнын кызматкерлеринин, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө, өмүрүнө жана (же) ден-соолугуна карата уятсыз же кемсинтүүчү, коркутуп-үркүтүүчү сөздөр камтылбашы керек;
 • Жазуу жүзүндөгү кайрылуунун тексти окула тургандай болушу керек;
 • Кайрылууда буга чейин жазуу жүзүндө жооп берилген суроолор камтылбашы керек.
LiveInternet counter