Туура тандоо жасоонун убактысы

Көбүнчө өмүр бою татыктуу иштеп табуу үчүн адам баласы ыңгайлуу, көнгөн жашоо шарттарынан баш тартат, мүмкүнчүлүктөрдү жоготот, баа жеткис жашоо тажрыйбасын өткөрүп жиберет же азыркы өзүнүн тилектерин жана кыялдарын өзгөртүүгө мажбур болот.

Жакшы жашоо издөө, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана ишке ашыруу үчүн адам баласы үйүнөн чыгып, көнгөн жашоо таризин өзгөртүп, анын дүйнө таанымынын тамырларын өзгөрткөн жерлерге баш ооп кетет.

Эмнеге «Байбол»?

Биз үчүн «Байбол» кичи Мекен, Орто Азиянын бир бөлүгү болуп саналат. Бул кооз жерди байырлаган элдер- абдан кубаттуу, эмгекчил жана энергиялуу адамдар болушат. Буларды аңыз кептерден гана эмес, анык билебиз, анткени жакшы жашоо издеп, көпчүлүгүбүз өз убагында куттуу очогубузду таштап, Россияга келе бергенбиз

Биздин командабыз ар кандай өлкөнүн жана маданияттын адамдарынан куралган, ошентсе да биздин жалпы миссиябызды ишке ашырууга биздин умтулуубуз башыбызды бириктирип турат: мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, аралыктарды жана чектерди алып салуу, адамдардын жашоо сапатын жакшыртуу, бизге окшогондорго жардам берүү болуп саналат.

Өзүбүздүн күнүмдүк жумушубузда эң мыкты болуу эмес, айырмаланып турууну көздөгөн өзүбүздүн атаандаштык маданиятыбызга багыт алабыз.

Биз мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтебиз.

Биз адамдардын жашоосунда алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, жаңы баалуулуктарды жаратабыз. Өз үйүбүздүн чатыры астында гана жашообузду кубанычка жана маныздуулукка бөлөгөн позитивдүү эмоцияларды жана кубаттулуктун энергиясын аларыбызды билебиз.

Дал ошондуктан биз Россияда, ушул жерде, алыста үйүңүздүн бир бөлүгүн жаратуу боюнча жол тандадык. Өзүңүздүн кыялдарыңызда жана кылган иштериңиздерде эркин сезе алууңуз үчүн так ушундай кылууну каалайбыз.

Миссиябыз

Адамдардын жашоо турмушунун сапатын жакшыртуу үчүн эң ылайыктуу шарттарды түзүүгө негизделген компаниянын социалдык миссиясына «Байболдун» өзгөчө мамиле жасоосу кирет.

Биз мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтебиз, чектерди алып салып, каражатты жеткиликтүү кылабыз.

Биз адамдарга кыялдарында жана иш-аракеттеринде өзүн эркин сезүүсүнө көмөктөшөбүз.
«Байбол» — өз ара өсүп өнүгүүнүн евразиялык сферасы.

Күчтүү өлкө өз ара алакаларын кеңейтип, чоңойтуу жолу менен гана ишке ашыра алат. Биз биримдикти жана өлкөлөрдүн өсүп өнүгүүсүн колдойбуз. Мында акча каражаттары эч кандай максат эмес, курал катарында гана болот.

«Байбол» бизнес-идеясы

Ой-кыялдарыңызга чабыттап жетүү жана жашоо сапатын жакшыртуу үчүн— ачык жана айкындуулук шарттарында жеткиликтүү, ыңгайлуу финансы кызматтарынын топтому сунушталат

Иштин принциптери

«Байбол» — Россия Федерациясы жарандары, ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан жарандарына тез финансылык кызматтарды көрсөткөн уникалдуу компания болуп эсепетелинет.

Биздин жумушубуздун негизги принциптери бизнестин айкындуулугу жана финансылык жактан ачык-айкындык, ошондой эле Россия Федерациясынын бардык укуктук нормаларын жана мыйзамдарын шексиз сактоодо жатат.

Мындай мамиле кылуу биздин кардарларга жөн гана жакын болбостон, алар үчүн дайыма ишеничтүү өнөк болуп калуубузга да өбөлгө түзөт.

]

Маалыматтардын коопсуздугуна кепилдик

«Байбол» компаниясы персоналдык маалыматтарды иштеп чыгууну ишке ашырган операторлордун реестрине кирген.

«Байбол» жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик менен өзүнүн кардарларынын маалыматтарына кылдат мамиле кылат жана алардын тиешелүү купуялуулугун камсыздайт. Бул биздин бизге кайрылган кишилердин маалыматтарынын коопсуздугуна кепилдик берүү үчүн көп аракетти жана каражатты жумшаганыбызды билдирет.

Эң жаңы технологиялык системалар жана жабдыктар карамагында болгон эң мыкты адистер, менеджерлер, программистер бизде иштешет, биздин кардарлардын өздүк маалыматтары ишенимдүү коргоонун астында болгону тууралуу 100% пайыздык кепилдик менен айтууга мүмкүн.

07.09.2016-жылындагы 78-16-003257 сандуу мамлекеттик жаздыруу номуру


Баалуулуктарыбыз

Ачыктык
Бүт жаңы нерсеге кучак ач!

Биз үзгүлтүксүз өсүп өнүгүүдөбүз, бардык жаңы нерселерге эшигибиз ачык жаңы өзгөрүүлөргө позитивдүү карайбыз. Ачык түрдө кайра байланышка чыгабыз жана жаңылыштыктарыбызды мойнубузга алабыз.

Кызматташтык
Ар бирибиз Байбол болушубуз керек!

Биз- кардарлардын жыргалчылыгына кам көргөн пикирдештерден куралган командабыз. Биз келишим түзө алабыз жана ишенимдүү мамилелерди кура алабыз, бири-бирибизди колдоп кубаттап, тажрыйбалар менен бөлүшөбүз.

Жоопкерчилик
Баары бизден көз каранды!

Биз келечекти курабыз! Өзүбүздүн иш-аракеттерибиздин натыйжалары үчүн жоопкерчиликти кабыл алабыз жана жаңы чакырууларга даярбыз. Бизге баары бир эмес.

Натыйжалуулук
Биз чыныгы келечекти курабыз.!

100 пайыздык берилүү менен иштейбиз жана ресурстардын оптималдуу санында эң мыкты чечимдерди табабыз. Максималдуу жыйынтыктарга жетүүдө ийгиликтүүбүз.

Инициативдүүлүк
Ой-чабыттар эркин, чектен чык!

Өзгөртүүлөрдү колдойбуз, тайманбастан идеяларды көтөрүп чыгабыз, үзгүлтүксүз өзүбүздүн компетенцияларыбызды мыктылап турабыз.«Байбол» микрокредиттик компаниясы микрофинансы уюмдарынын мамлекеттик реестринде Россия Федерациясынын Борбордук Банкы тарабынан каттоого алынган

Биздин ишмердүүлүгүбүздү жөндөгөн негизги документтер менен бул жерден тааныша аласыздар