Выберите займ
Сколько нужно денег
от 15 000 ₽ до 100 000 ₽
15 000
На какой срок
от 6 до 12 месяцев
6 месяцев
Платеж:
3 434
"Информация, размещенная на указанной странице носит справочный характер, представлена только в целях ознакомления с финансовыми продуктами Компании и ни при каких условиях не является публичной офертой. Условия, определяющие полную стоимость займа от 0,222% до 1% в день (от 81% до 365% годовых)"
"Информация, размещенная на указанной странице носит справочный характер, представлена только в целях ознакомления с финансовыми продуктами Компании и ни при каких условиях не является публичной офертой. Условия, определяющие полную стоимость займа от 0,222% до 1% в день (от 81% до 365% годовых)"
* "Ийгиликтин залогу" продуктусунун толук баасын аныктап берүүчү шарттар. Проценттик чени күнүнө 0,219% дан 0,224% чейин (жылдык 81% чейин) мөөнөтү 6 дан 24 айга чейин.

Купить авиабилет

Купить билет на поезд

Накталай займдар

Жеке займдар

Займдардын суммасы*

15 000 тен 100 000 руб.*

Займдардын мөөнөтү*

6 дан 12 айга чейин

Кредиттик тарыхы жок кардарларга 35 000 рублгачейинки сум

Шарттары жана документтер
Алып коюу

Топтук займдар

Займдардын суммасы*

15 000 тен 300 000 руб. ка чейин*

Займдардын мөөнөтү*

6 дан 12 айга чейин

Топтун катышуучуларынын ар бири эки тараптан болгон кепилдиктин астында 15 000 тен 100 000 руб. ка чейин ала алат.

Шарттары жана документтер
Алып коюу

Тез займдар

Займдардын суммасы*

5 000 тен 15 000 руб.ка чейин*

Займдардын мөөнөтү*

21 күндөн 3 айга чейин

Документтердин минималдуу пакети. Бат алуу.

Шарттары жана документтер
Алып коюу

Залогго акча

Займдардын суммасы*

50 000 тен 500 000 руб. ка чейин*

Займдардын мөөнөтү*

6 дан 24 айга чейин

Жеке займдар
Транспорттук каражатты залогго алуу

Шарттары жана документтер
Алып коюу

* Күнүнө 0,222% дан баштап 1% чейин займдардын толук баасын аныктаган шарттар (жылдык 81% дан баштап 365% га чейин)


Алып коюу

Займды кантип алуу?

1

Кайрылууну толтуруңуз

8 (800) 550-57-57 телефону аркылуу
же онлайн-формасы аркылуу

2

Биздин офиске келиңиз

Жаныңызга паспортуңузду жана башка уруксат берүүчү документтерди алып алыңыз.

3

Чечимди күтүңүз

Билдирмени кароонун убактысы —
20 мүнөттөн башталат

4

Акчаны алыңыз

Пайдалуу шарттарда—
тез жана залогсуз!

Насыя алуучуларга жалпы талаптар

Насыя алуучу 21 жаштан
жогору болуусу керек.
Өзгөчөлүк:
топтук займды алганда18+

Өзбекстан, Тажикстан,
Кыргызстан жана Россия жарандыгы

РФда расмий туруу

Насыя алуучунун туруктуу
киреше булагы болуусу керек.
Өзгөчөлүк:
«Патент» займды алуу